Sunday, December 30, 2012

EPRDF er et Dekknavn for TPLF

Av Samson Seifu: 30. desember 2012
Sannheten om den så kalte EPRDF (Ethiopian People Revolutionary Democratic Front) i dagens Etiopia er som følger:

TPLF (Tigray People’s Liberation Front) bedre kjent som Woyyane i samarbeid med EPLF (Eritrean People’s Liberation Front) bedre kjent som Shabia kontrollerte Etiopia etter å ha fjernet med vold militærjuntaen bedre kjent som Derg i 1991. De to frigjøringsbevegelser dannet to forskjellige land, Etiopia og Eritrea, med de facto Tigray-Tigrigne samarbeid.

Woyyanne-TPLF og Shabia-EPLF klarte å danne en ekte samarbeidsvillig koalisjon som bare varte i åtte år frem til 1998 og endte med to års voldelig krig (første verdenskrig stil) mellom de to. Krigen kostet omlag 100 000 menneskeliv og store økonomiske tap som ellers kunne ha blitt brukt til å bekjempe fattigdom og gjenoppbygge landet. De to ledet krigen under påskudd av en tvist over grenseoppgjør.

Hvis man ser bort fra den korte overgangsregjering med OLF (Oromo Liberation Front) tiden som bare varte mindre enn ett år, har Wayyane-TPLF regjert Etiopia ubrutt siden 1991 (dvs. over 21 år) med jernhånd. Den avdøde diktatoren Meles Zenawi var så smart at han så for seg vanskelighetsgraden og enorme utfordringen til å styre resten av Etiopia, som er igjen etter Eritreas atskillelse fra Etiopia, med TPLF som partinavn eller frigjøringsbevegelsenavn. Derfor utviklet diktatoren det som kalles som en del av systematisk undertrykkelse en falsk koalisjon kalt EPRDF (Ethiopian People Revolutionary Democratic Front) å lure omverdenen (særlig vestlige bistandsgivere) at det er en ekte politisk koalisjon av de fire politiske organisasjoner som representerer flere etniske grupper i Etiopia: Amhara, Tigray , Oromo og alle etniske grupper i Sør Etiopia. Men det er ikke en ekte koalisjon. Det er bare Woyyane-TPLF som har den reelle makten hvor sikkerhetsapparatet, rettsapparatet og militære er alle 100 % kontrollert av folk fra Tigray etnisk gruppe.

Det etiopiske folket hadde aldri hatt og vil aldri ha mulighet til å velge fritt sine representanter til det såkalte føderale parlamentet så lenge Woyyane-TPLF kontroller landet.

No comments:

Post a Comment